Hoofdcontent

Lokaal Sportakkoord Bernheze

Zoveel mogelijk inwoners van Bernheze laten sporten en bewegen, aandacht voor een gezonde leefstijl en waar vitale verenigingen en lokale organisaties een belangrijke bijdrage leveren. Dat is de insteek en ambitie van het lokaal Sportakkoord in Bernheze. In het kader van Sportakkoord II 'Sport versterkt' is deze uitwerking herrijkt om in periode 2023-2026 de gestelde ambities te kunnen continueren. 
Ben jij benieuwd met welke acties en doelstellingen de werkgroepen bezig zijn? Klik dan hier.

SUPPORTERS SPORTAKKOORD BERNHEZE

Wij zijn enorm trots op de supporters die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het Sportakkoord Bernheze. Zij verdienen daarom een mooie plek op deze supporterspagina. Met de ondertekening gaan zij akkoord om een actieve bijdrage te leveren aan de actiepunten die benoemd staan in het Sportakkoord Bernheze.

Heb jij je nog niet aangemeld als supporter en wil je ook vermeld worden op de supporterspagina? Dat kan nog steeds! Laat weten met welke actiepunten jij graag aan de slag wil gaan door te mailen naar: info@actiefbernheze.nl

Uitvoeringsbudget

De gemeente Bernheze ontvangt met het Sportakkoord in 2020, 2021 en 2022 een uitvoeringsbudget van het rijk. Hiermee kunnen acties en speerpunten uit het Sportakkoord worden opgepakt. Het gaat om een jaarlijks budget van €20.000. Het budget wordt verdeeld en toegewezen door het kernteam, in overleg met de gemeente. 

Inzet Adviseur Lokale Sport

Voor sport- en beweegaanbieders zijn er extra middelen en ondersteuning beschikbaar om de ambities waar te maken. Jaarlijks is er een bedrag van € 7.000 beschikbaar in de vorm van services voor deskundigheidsbevordering, workshops, trajectbegeleiding, interventie, bijscholing of training.

 

Heeft jouw organisatie uitvoeringsbudget nodig voor het realiseren van activiteiten of andere gestelde doelen? Klik hier voor het format en stuur de aanvraag op naar info@actiefbernheze.nl

Om in aanmerking te komen voor uitvoeringsbudget is het belangrijk dat het gaat om een gezamenlijk initiatief. Dit wil zeggen dat er meerdere organisaties betrokken moeten zijn bij de realisatie. Vervolgens is het van belang dat het initiatief een kwaliteitsimpuls geeft aan het sport- en bewegen in Bernheze. Budgetaanvragen vanuit commerciële aanbieders worden in principe niet in behandeling genomen. Om wat inzicht te geven in mogelijkheden waarvoor uitvoeringsbudget aangevraagd kan worden volgen een aantal voorbeelden:

  • Een drietal verenigingen uit dezelfde kern vind het belangrijk dat vrijwilligers geschoold zijn voor AED-reanimatie. Samen organiseren zij een trainingsavond, waarbij zij de kosten dekken met financiering uit het Lokaal Sportakkoord. Of de voetbalverenigingen uit Bernheze organiseren samen een cursus voor scheidsrechters, waarvoor zij de cursuskosten willen declareren bij het Lokaal Sportakkoord. 
  • In een kern wordt met behulp van GGD, fysiotherapeut, huisarts en de KBO fitheidstesten voor ouderen georganiseerd. Hiervoor hebben zij budget nodig welke gerealiseerd wordt vanuit het Lokaal Sportakkoord.
  • Verschillende sportaanbieders uit één kern organiseren samen een sportstimuleringsactiviteit om zo inwoners te werven bij hun vereniging / organisatie.
  • Scholen organiseren jaarlijks de Koningsspelen. In samenwerking met sportaanbieders laten zij tijdens deze sportieve dag leerlingen kennis maken met sportaanbieders. Om dit mogelijk te maken hebben zij een klein budget nodig.
  • Alle buurtverenigingen uit een kern vragen budget aan voor een muzikale beweegactiviteit tijdens de Nationale Buitenspeeldag