Hoofdcontent

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Een belangrijke pijler in het sportakkoord is 'vanaf jongs af vaardig in bewegen'. Stichting Gympoint en NBSS geeft hier invulling aan door op verschillende scholen aan groep 1 t/m 8 beweeglessen te verzorgen. Met een team van 5 vakleerkrachten bij Stichting Gympoint en 2 vakleerkrachten bij NBBS proberen zij kinderen het plezier in bewegen te laten ervaren, zodat ze levenlangs actief en gezond blijven. In de toestellessen is aandacht voor de grondvormen van bewegen, zoals balanceren, klimmen en rollen. Tijdens de spellessen komen de leeringen in aanraking met allerlei sporten zoals hockey, (tafel)tennis en handbal. 

 

Stichting Gympoint verzorgd op de volgende scholen in Bernheze het bewegingsonderwijs:

 • Basisschool de Emmaus groep 1 t/m 8 door Thomas van Nistelrooij en Jori Vermeulen
 • Basisschool de Kiem groep 1 t/m 8 door Jori Vermeulen
 • Samenwerkingsschool Eikenwijs 1 t/m 8 door Renske Spijkers, Anne van Gruythuizen en Geert van Oorschot
 • Basisschool 't Maxend groep 1-2 Anne van Gruythuizen
 • Basisschool 't Palet groep 1 t/m 8 door Renske Spijkers en Anne van Gruythuizen
 • Basisschool 't Mozaiëk groep 1-2 door Jolanda Verwer
 • Basisschool Op Weg groep 1-2 door Thomas van Nistelrooij

Nationaal Bureau Sport Stimulering verzorgd op de volgende scholen in Bernheze het bewegingsonderwijs:

 • Basisschool de Beekgraaf groep 3 t/m 8 door Koen Schaap & Sofie van de Ven
 • Basisschool 't Maxend groep 3 t/m 8 door Koen Schaap

 

Nijntje beweegdiploma

Bij de groepen 1-2 werken alle vakleerkrachten met de methode 'Nijntje beweegt'. Het nijntje beweegdiploma is een serie van 20 beweeglessen waarin alle essentiële basisvormen aan bod komen. Het jonge kind wordt hieermee breed geïntroduceerd in de beweegcultuur en stelt het kind in staat om een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen. Kleuters kunnen met veel speelplezier naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen. Zo leren we onze kinderen op een verantwoorde, gevarieerde en plezierige wijze bewegen. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling! Aan einde van het schooljaar wordt dit project afgesloten met de uitreiking van het Nijntje Beweegdiploma. In deze laatste les mogen de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze gedurende het schooljaar hebben geleerd. 

                                                                                       

Voor meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma verwijzen wij u graag:

Naar de website

 

MQ Scan

                                                                                                                                                         

Op verschillende basisscholen binnen de gemeente Bernheze wordt de MQ-scan afgenomen door vakleerkrachten van Stichting Gympo!nt. Zoals een IQ-test kijkt naar de intelligentie, zo bepaalt de MQ-scan het motorische niveau van het kind. Op deze manier worden motorische achterstanden, maar ook motorische talenten bij kinderen worden gesignaldeerd.t. Het belangrijkste doel hiervan is het garanderen van een goede motoriek voor in de toekomst. Dit zorgt ervoor dat kinderen langer willen bewegen, meer plezier ervaren tijdens het bewegen en het heeft een directe invloed op de gezondheid. 

 

Tijdens de lessen monitoren zij met behulp van de MQ Scan de motorische vaardigheden, waarmee motorische achterstanden en motorische talenten worden gesignaleerd. Als vervolg hierop wordt Gympoint Extra aangeboden voor leerlingen waarbij extra ondersteuning bij de motorische ontwikkeling gewenst is. Ook na school proberen zij leerlingen in beweging te krijgen met hun naschools beweegaanbod. 

 

Voor meer informatie over de MQ-scan verwijzen wij u graag:

Naar de website

                                                             

Naschools beweegaanbod

Heeft uw zoon / dochter na schooltijd energie over? Vakleerkrachten Jori Vermeulen en Renske Spijkers organiseren op verschillende locaties na schooltijd een extra beweegaanbod. Het naschools beweegaanbod heeft als doel om kinderen op een veilige plek met plezier extra te laten bewegen. Voor iedere schoolvakantie wordt het programma bekend gemaakt onder alle leerlingen. Aanmelding vind plaats bij de vakleerkracht. Het naschools beweegaanbod wordt tijdens schoolweken op de volgende locaties aangeboden:

 • Sporthal de Lindershof (elke dinsdag 14:15-15:15u voor groep 1 t/m 4 van basisschool de Kiem en Emmaus)
 • Sporthal de Lindershof (elke donderdag 14:15-15:15u voor groep 5 t/m 8 van basisschool de Kiem, basisschool de Emmaus en samenwerkingsschool Eikenwijs)
 • Sporthal de Zaert (elke dinsdag 14:30-15:30 voor groep 4 t/m 8 van basisschool 't Palet en Mozaïek)
 • Sporthal de Beekgraaf (elke woensdag 14:30-15:30 voor basisschool 't Maxend en de Beekgraaf)

 

Extra ondersteuning

De vakleerkrachten van Stichting Gympoint hebben daarnaast nog andere extra gratis ondersteuningsmogelijkheden die zij hun leerlingen kunnen bieden, om ook buiten de beweeglessen bij te dragen aan het levenslang met plezier bewegen. Deze extra ondersteuning bestaat uit extra gymlessen onder de naam Gympoint Extra voor kinderen met een achterstand in de motorische en/of sociaal emotionele ontwikkeling, het leren fietsen bij leerlingen waar dit niet vanzelfsprekend is, het aanvragen van subsidie voor sportaanbod en / of zwemles voor gezinnen die dit zelf niet kunnen betalen en het project kinderen naar gezonder gewicht in samenwerking met de GGD Hart voor Brabant. Voor meer informatie over deze extra ondersteuningsmogelijkheden klikt u op de onderstaande buttons: