Hoofdcontent

Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs

Een belangrijke pijler in het sportakkoord is 'vanaf jongs af vaardig in bewegen'. Stichting Gympoint geeft hier invulling aan door op verschillende scholen aan groep 1 t/m 8 beweeglessen te verzorgen. Met een team van 7 vakleerkrachten proberen zij kinderen het plezier in bewegen te laten ervaren, zodat ze levenlangs actief en gezond blijven. In de toestellessen is aandacht voor de grondvormen van bewegen, zoals balanceren, klimmen en rollen. Tijdens de spellessen komen de leeringen in aanraking met allerlei sporten zoals hockey, (tafel)tennis en handbal. 

Stichting Gympoint verzorgd op de volgende scholen in Bernheze het bewegingsonderwijs:

 • Basisschool de Emmaus groep 1 t/m 8 door Thomas van Nistelrooij en Jori Vermeulen
 • Basisschool de Kiem groep 1 t/m 8 door Jori Vermeulen
 • Samenwerkingsschool Eikenwijs 1 t/m 8 door Samuel Eleonora, Gijs vd Heijden, Geert van Oorschot en Beaudine Remmits
 • Basisschool de Beekgraaf groep 1 t/m 8 door Samuel Eleonora en Sven ten Wolde
 • Basisschool 't Maxend groep 1 t/m 8 door Beaudine Remmits en Sven ten Wolde
 • Basisschool 't Palet groep 1 t/m 8 door Gijs vd Heijden, Samuel Eleonora en Beaudine Remmits
 • Basisschool 't Mozaiëk groep 1-2 door Beaudine Remmits
 • Basisschool Op Weg groep 1-2 door -
 • Basisschool St. Albertus groep 1-2 door Beaudine Remmits

Nijntje beweegdiploma

Bij de groepen 1-2 werken alle vakleerkrachten met de methode 'Nijntje beweegt'. Het nijntje beweegdiploma is een serie van 20 beweeglessen waarin alle essentiële basisvormen aan bod komen. Het jonge kind wordt hieermee breed geïntroduceerd in de beweegcultuur en stelt het kind in staat om een breed en wendbaar bewegingsrepertoire op te bouwen. Kleuters kunnen met veel speelplezier naar hartenlust balanceren, rollen, huppelen, klauteren, springen, zwaaien, vangen, gooien en schoppen. Zo leren we onze kinderen op een verantwoorde, gevarieerde en plezierige wijze bewegen. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling! Aan einde van het schooljaar wordt dit project afgesloten met de uitreiking van het Nijntje Beweegdiploma. In deze laatste les mogen de kinderen aan hun ouders laten zien wat ze gedurende het schooljaar hebben geleerd. 

                                                                                       

Voor meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma verwijzen wij u graag:

Naar de website

 

MQ Scan

                                                                                                                                                         

Op verschillende basisscholen binnen de gemeente Bernheze wordt de MQ-scan afgenomen door vakleerkrachten van Stichting Gympo!nt. Zoals een IQ-test kijkt naar de intelligentie, zo bepaalt de MQ-scan het motorische niveau van het kind. Op deze manier worden motorische achterstanden, maar ook motorische talenten bij kinderen worden gesignaldeerd.t. Het belangrijkste doel hiervan is het garanderen van een goede motoriek voor in de toekomst. Dit zorgt ervoor dat kinderen langer willen bewegen, meer plezier ervaren tijdens het bewegen en het heeft een directe invloed op de gezondheid. 

 

Tijdens de lessen monitoren zij met behulp van de MQ Scan de motorische vaardigheden, waarmee motorische achterstanden en motorische talenten worden gesignaleerd. Als vervolg hierop wordt Gympoint Extra aangeboden voor leerlingen waarbij extra ondersteuning bij de motorische ontwikkeling gewenst is. Ook na school proberen zij leerlingen in beweging te krijgen met hun naschools beweegaanbod. 

 

Voor meer informatie over de MQ-scan verwijzen wij u graag:

Naar de website

 

Gympo!nt Extra 

Gympoint Extra is een naschools beweegaanbod voor kinderen waarbij extra ondersteuning bij de motorische ontwikkeling gewenst is. Onder begeleiding van een gespecialiseerde vakleerkracht werken zij in kleine groepjes van ongeveer 8 leerlingen. Hierdoor krijgen zij extra individuele aandacht en onstaan er veel beweegmogelijkheden waardoor zij de kans krijgen om op hun eigen tempo stappen te maken in hun ontwikkeling. In samenwerking met Jongerencentrum Checkpoint van Ons Welzijn werken we ook aan de sociaal-emotionele vaardigheden zoals hulp vragen  grenzen aangeven. De lessen hebben dan ook de volgende doelstellingen: 

 • Met meer plezier en succesbeleving deelnemen aan activiteiten in de beweeglessen, schoolplein, sportvereniging en vrije tijd;
 • Beter, makkelijker en effectiever bewegen;
 • Meer zelfvertrouwen creëren (in bewegen).

Gympoint Extra wordt aangeboden voor leerlingen van volgende basisscholen onder begeleiding van vakleerkracht Thomas van Nistelrooij:

 • Basisschool de Emmaus
 • Basisschool de Kiem

                                                                                           Gympoint                  Ons welzijn                                                                         

Naschools beweegaanbod

Het naschools beweeganbod heeft als doel om onderwijsinstellingen, kinderopvangorganisaties en sportaanbieders dichter bij elkaar te brengen en meer samen te laten werken. Het naschools beweegaanbod is in eerste instantie bedoeld om kinderen naschooltijd op een veilige plek met plezier extra te laten bewegen. In samenwerking met de sportaanbieders kan het aanbod inhoudelijk gevuld worden door het aanbieden van een clinic en kunnen kinderen op een laagdrempelige manier in contact komen met de sportaanbieder. Het naschools beweegaanbod wordt tijdens schoolweken op de volgende locaties aangeboden:

 • Sporthal de Lindershof (elke dinsdag 14:15-15:15u voor groep 4 t/m 8 van basisschool de Kiem en Emmaus)
 • Sporthal de Lindershof (elke donderdag 14:45-15:45u voor groep 4 t/m 8 van samenwerkingsschool Eikenwijs)