Hoofdcontent

Leren fietsen

Leren fietsen

Helaas is leren fietsen op jonge leeftijd niet vanzelfsprekend voor alle kinderen, omdat bijvoorbeeld motorische vaardigheden (evenwicht, te weinig spierkracht), ontwikkelingsstoornissen als ADHD of autisme of persoonlijke situatie het leerproces belemmeren.

 

Leren fietsen is een complexe vaardigheid die veel oefening vergt, omdat er met trappen, sturen, evenwicht bewaren en anticiperen op de omgeving meerdere zaken tegelijkertijd gevraagd worden van uw kind. Bij het trappen maken de voeten een tegengestelde beweging, waardoor de linker- en rechterhersenhelft goed met elkaar moeten samenwerken. Het zitten op de fiets, het ingang brengen en houden van de fietsen en het sturen doet beroep op het balans om het lichaam en de fiets in evenwicht te houden. De belangrijkste vaardigheid is het adequaat op een veilige manier kunnen stoppen, om gevaarlijke situaties, botsingen en valpartijen te voorkomen. Uiteraard doet het fietsen ook beroep op het zelfvertrouwen. Voldoende snelheid durven maken is essentieel voor het op gang houden en in evenwicht blijven op de fiets. 

 

Bij ondersteunen in het leren fietsen werkt de vakleerkracht samen met uw zoon / dochter eerst aan het evenwicht en spierkracht in de benen. Dit stimuleren we met behulp van een pedalo en spring/hinkeloefeningen. Zodra uw zoon of dochter in staat is vloeiend te springen, te hinkelen en zelfstandig op de pedalo kan fietsen gaan we aan de slag met de eigen fiets (of fiets van school). Startend met oefeningen waarbij de fiets als loopfiets gebruikt wordt, gaan we al snel het fietsen oefenen met actieve ondersteuning van mij als leerkracht. We werken actief aan het leren goed zetten van de trappers en het wegfietsen, het opgang houden van de fiets met voldoende snelheid en het veilig leren stoppen. Tijdens de korte stukjes die we fietsen werken we aan de oriëntatie en stuurvaardigheden. Zodra het kind er aan toe is bouwen we de ondersteuning van mij als leerkracht langzamerhand af, totdat het zelfstandig kan fietsen. Op het moment dat het zelfstandig op een veilige manier kan fietsen verbeteren we het evenwicht en stuurvaardigheden door het fietsen van een parcours met opdrachten als slalommen, een 8-vorm fietsen en omkeren. 

 

We oefenen het fietsen bij voorkeur op de eigen fiets en direct na schooltijd op of rondom het schoolplein, gedurende ongeveer 20-30 minuten per oefensessie. 

 

Één of meerdere van de onderstaande criteria zijn van toepassing om aanmerking te komen voor extra ondersteuning:

 • Uw zoon / dochter is 6 jaar en ouder;
 • Er is sprake van een motorische achterstand of DCD;
 • Er is sprake van een ontwikkelingsstoornis (ADHD, Autisme) of aangeboren afwijking (bijv. spierziekte);
 • Er is sprake van een persoonlijke situatie waardoor het leren fietsen niet vanzelf gaat, te denken valt aan bijvoorbeeld thuissituatie, land van herkomst of beperking bij ouder / verzorger;
 • Moeite met springen en hinkelen, met andere woorden te weinig kracht in de benen;
 • Moeite met het houden van het evenwicht, met andere woorden te weinig te weinig kracht in benen en rompspanning in de buik
 • Heeft moeite met het maken van dissociatie bewegingen (tegenstelde bewegingen waarbij armen en benen andere bewegingen maken, zoals bij schoolslag of het trappen en sturen bij fietsen). 
   

Wat kunt u zelf doen om het fietsen te stimuleren?

 • Laat uw zoon / dochter vanaf 1-1.5 jaar veel spelen met een loopfiets om het evenwicht te ontwikkelen
 • Laat uw zoon / dochter vanaf 2 jaar veel spelen met skelters, tractors of driewielers om de kracht in de benen te ontwikkelen. Belangrijk om goed te kijken naar de grootte en lengte van de skelter, tractor of loopfiets.
 • Laat uw zoon dochter van 3-6 jaar oefenen met het fietsen op een fiets met zijwieltjes. Dit stimuleert het evenwicht en de stuurvaardigheid. Het kind leert dat bij een bocht naar links het linkerzijwiel de grond raakt en bij een bocht naar rechts het rechterzijwiel.
 • Doe veel spelletjes met springen, hinkelen en bijvoorbeeld van een kleine verhoging afspringen;
   

Heeft u vragen over dit aanbod of heeft u hulp nodig bij het leren fietsen neem dan contact op met vakleerkracht Thomas van Nistelrooij via info@actiefbernheze.nl