Hoofdcontent

Gympoint Extra

De vakleerkrachten van Stichting Gympoint bieden extra ondersteuning aan buiten de reguliere gymlesen. Op deze pagina vind u welke ondersteuning zij kunnen bieden en wat dit inhoudt. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@actiefbernheze.nl 

 

Gympo!nt Extra 

Gympoint Extra is een naschools beweegaanbod voor kinderen waarbij extra ondersteuning bij de motorische ontwikkeling gewenst is. Onder begeleiding van een gespecialiseerde vakleerkracht werken zij in kleine groepjes van ongeveer 8 leerlingen. Hierdoor krijgen zij extra individuele aandacht en onstaan er veel beweegmogelijkheden waardoor zij de kans krijgen om op hun eigen tempo stappen te maken in hun ontwikkeling. Tijdens de lessen werken we ook aan de sociaal-emotionele vaardigheden zoals hulp vragen, grenzen aangeven en (zelf)vertrouwen. De lessen hebben dan ook de volgende doelstellingen: 

  • Met meer plezier en succesbeleving deelnemen aan activiteiten in de beweeglessen, schoolplein, sportvereniging en vrije tijd;
  • Beter, makkelijker en effectiever bewegen;
  • Meer zelfvertrouwen creëren (in bewegen)

 

Gympoint Extra wordt aangeboden voor leerlingen van volgende basisscholen onder begeleiding van vakleerkracht en motorisch remedial teacher Thomas van Nistelrooij:

  • Basisschool de Emmaus
  • Basisschool de Kiem


Bij aanvang van deelname wordt er een klein plan van aanpak geschreven. Dit plan van aanpak komt tot stand op basis van informatie van ouders en leerling over bijvoorbeeld verloop van ontwikkeling, interesses, wel / geen zwemdiploma en lid van sportvereniging, of het kan fietsen en wat het graag wil leren. Aanvullend word de 4SSEN test afgenomen waarbij in kaart wordt gebracht wat het niveau is op gebied van springen kracht (hinkelen), op één been staan (evenwicht), springen coördinatie en stuiten. Op basis daarvan worden persoonlijke doelen gesteld waar tijdens de extra beweeglessen gericht aan gewerkt wordt. Wekelijks ontvangt de leerling een beweegkaartje waarmee thuis de motoriek verder kan worden gestimuleerd. 

 

Leerlingen die in aanmerking komen voor Gympoint Extra worden door de vakleerkracht, groepsleerkracht en intern begeleider geselecteerd en vervolgens benaderd. Mocht u vragen of twijfels hebben over de motorische vaardigheden van uw zoon / dochter dan kunt u altijd in gesprek gaan met de groepsleerkracht of vakleerkracht Thomas van Nistelrooij via info@actiefbernheze.nl