Hoofdcontent

Wie zijn wij?

Het Lokaal Sportakkoord is door gemeente Bernheze en verschillende partners op papier gezet. Het is nu aan alle betrokken partijen om invulling te geven aan de gestelde speerpunten.

Sport, bewegen, kunst en cultuur is belangrijk in de gemeente Bernheze. Sport en bewegen wordt gezien als maatschappelijk bindmiddel in de samenleving. Door sporten blijven onze inwoners langer gezond, sporten geeft plezier en brengt mensen samen. Ook houden de sportverenigingen de kernen binnen de gemeente levendig en vitaal. Kunst en cultuur zijn van en voor iedereen en bevorderen creatief talent. Dit belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en creativiteit.


Samen met sport- en beweegaanbieders, onderwijs, kinderopvang, zorg & welzijn, maatschappelijke organisaties en overheid bundelen we de krachten. Samen leggen we verbindingen tussen de kernen en wijken binnen onze gemeente, zodat iedereen ,van jong tot oud, kan deelnemen. We willen drempels wegnemen, sport en bewegen vanzelfsprekend maken en zoeken naar mogelijkheden om nieuwe initiatieven te realiseren. Samen met alle partijen zijn een aantal belangrijke ambities genoemd, welke zijn ondergebracht in de thema's samen werken aan samenwerken, vitaal verenigen, iedereen kan meedoen en sport en bewegen in beeld. 

 

Op basis van de kernen zijn werkgroepen opgericht waarin betrokken partijen participeren en een bijdrage leveren aan de invulling van de bovengenoemde thema's. De volgende werkgroepen zijn actief:

1. Kernteam (en werkgroep Sport en bewegen in Beeld)

2. Werkgroep Heesch

3. Werkgroep Nistelrode-Vorstenbosch

4. Werkgroep Heeswijk-Dinther-Loosbroek

Kernteam

Lokaal sportakkoord

Frank Pater,

Marcel Heijmans,

Geert van Oorschot

Thomas van Nistelrooij

Jori Vermeulen

Samuel Eleonora

Werkgroep "Nistelrode-Vorstenbosch"

Lokaal sportakkoord

Kartrekker: Samuel Eleonora

Deelnemers: Dance Team Nistelrode, Zorgcentrum Laarstede, Vorstenbossche Boys, GGD Hart voor Brabant, BSO de Benjamin

Werkgroep "Heesch"

Lokaal sportakkoord

Kartrekker: Jori Vermeulen

Deelnemers: Dynamico, HVCH, MHC Heesch, Scouting Heesch, Slam Dunk '97, GO4FIT, Running Therapie Bernheze, KBO Heesch, IPG Bernheze, Zorgcentrum Heelwijk, Jongerencetrum Checkpoint, Humankind, Time4Skills, KDV 't Beertje, Basisschool de Emmaus, samenwerkingsschool Eikenwijs, basisschool de Kiem, GGD Hart voor Brabant,

Werkgroep "Heeswijk-Dinther-Loosbroek"

Lokaal sportakkoord

Kartrekker: Thomas van Nistelrooij

Deelnemers: BC Argus, MHC HDL, TV de Balledonk, VV Heeswijk, RKSV Avesteyn WHV Loosbroek, Gymnastiekvereniging Sine Cura, TV de Ballendonk, KBO Dinther, KBO Heeswijk, Bootcamp Heeswijk-Dinther, MTC Bernheze, OBS de Bolderik, basisschool St. Albertus, basisschool 't Palet, basisschool 't Mozaïek, Christel Coaching, Humankind, Zorgcentrum Laverhof, , IPG Bernheze, Dorpsraad Loosbroek, Kiksh Yoga, GGD Hart voor Brabant

Geert van Oorschot

Beweegcoach

Manager
Stichting Gympo!nt

info@actiefbernheze.nl

Jori Vermeulen

Combinatiefunctionaris

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Basisschool de Emmaus Heesch
Basisschool de Kiem Heesch

info@actiefbernheze.nl

 

Thomas van Nistelrooij

Combinatiefunctionaris

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Basisschool de Emmaus Heesch

info@actiefbernheze.nl

Samuel Eleonora

Combinatiefunctionaris

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Samenwerkingsschool Eikenwijs
Basisschool de Beekgraaf

info@actiefbernheze.nl