Hoofdcontent

Buurtsportcoach Tom Linssen

Zijn taak in Bernheze is om inwoners te begeleiden naar sportaanbod

Armoede

Momenteel neemt het aantal mensen dat in armoede leeft toe, met name doordat alles duurder is geworden vanwege de stijgende inflatie. Sport is vaak een item waarop als eerste op wordt gespaard om alsnog rond te komen. Bekijk de volgende video eens:  https://www.youtube.com/watch?v=HrmQCN3MuW8


Als combinatiefunctionarissen zijn wij bekend met verschillende regelingen uit Bernheze om inwoners te helpen die vanwege hun financiële situatie de contributie voor sport niet meer kunnen betalen. Wil je dat wij je daarbij help? Mail dan naar info@actiefbernheze.nl

Mogelijk spelen er andere belemmeringen, zoals overgewicht of je weet niet welke sport bij je past. In Bernheze is Tom Linssen actief als buurtsportcoach. Zijn taak in Bernheze is om inwoners te begeleiden naar sportaanbod. Weet je niet wat bij jou past? Neem contact op met Tom via tomlinssen@sport-expertise-centrum.nl en hij zal je helpen om te zoeken naar sportaanbod dat bij jou past.


Ken je iemand voor wie deze situatie van toepassing is? Wijs hem / haar op deze mogelijkheden. Samen creëren we een sportieve en gezonde samenleving!