Hoofdcontent

Lokaal Sportakkoord organiseert AED-reanimatie trainingen!

Speciaal voor sportaanbieders, gezondheidsorganisaties en KBO's

Vanuit het Lokaal Sportakkoord is het in seizoen 2023-2024 wederom mogelijk om in samenwerking met de EHBO verenigingen AED-reanimatie trainingen aan te bieden voor vrijwilligers van uw organisatie. Vorig jaar bleek het een groot succes, vanwege het feit dat we zo’n 150 vrijwilligers hebben opgeleid verdeeld over 3 verenigingen in Bernheze. Onderstaand vind u meer informatie over de AED-reanimatie trainingen in uw kern. 

Nistelrode en Vorstenbosch - EHBO Nistelrode

EHBO Nistelrode organiseert AED-reanimatie trainingen waarbij theorie en praktijk los van elkaar wordt aangeboden. De tijdsinvestering is 2 uur per avond. Alle deelnemers kunnen op woensdag 10 januari 2024 het theoriegedeelte volgen, om vervolgens op 17, 24 of 31 januari het praktijk gedeelte te volgen. 

 

Algemene informatie

Opleidingsdocent: Antoinette Hendriks

Aantal bijeenkomsten: 2, waarvan 1 theorie en 1 praktijk

Tijdsinvestering: 4 uur

 

Geplande data AED/reanimatie training: 

Woe 10 januari 2024                     19:30-21:30                      theorie                 min. 6 / max. 30 deelnemers

Woe 17 januari 2024                     19:30-21:30                      praktijk                min. 6 / max. 8 deelnemers VOL

Woe 24 januari 2024                     19:30-21:30                      praktijk                min. 6 / max. 8 deelnemers

Woe 31 januari 2024                     19:30-21:30                      praktijk                min. 6 / max. 8 deelnemers

 

Geplande data herhalingslessen AED-reanimatie

Deze data worden in december 2023 vastgelegd voor het voorjaar van 2023. 

 

Locatie:

EHBO Nistelrode (in het gebouw van ’t Gilde)

Hoge Akkers 1

5388 RW Nistelrode

 

Heesch – EHBO Joh’s Roncolli 

EHBO Heesch organiseert AED-reanimatie trainingen waarbij theorie en praktijk op dezelfde avond wordt aangeboden. De tijdsinvestering is 2,5 uur. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de onderstaande data. 

 

Algemene informatie

Opleidingsdocent: Willie van der Steen

Aantal bijeenkomsten: 1

Tijdsinvestering: 2,5 uur

 

Geplande data AED-reanimatie traning: 

Do 30 november 2023             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers   VOL

Do 14 december 2023             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers   VOL

Do 11 januari 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

Do 25 januari 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

Do 22 februari 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

Di 7 mei 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

Woe 22 mei 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

 

Geplande data herhalingslessen AED-reanimatie

Di 27 februari 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

Woe 28 februari 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

Do 7 maart 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

Do 4 april 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

Do 18 april 2024             19:30-21:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers 

 

Locatie

EHBO Vereniging Johs Roncalli Heesch

't Dorp 142

5384ME Heesch 

 

Heeswijk-Dinther en Loosbroek – EHBO St. Raphael 

EHBO Heeswijk organiseert AED-reanimatie trainingen waarbij theorie en praktijk gedurende twee avonden wordt aangeboden. De tijdsinvestering is 5 uur. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor de onderstaande data. 

 

Algemene informatie

Opleidingsdocent: 

Aantal bijeenkomsten: 2

Tijdsinvestering: 5 uur

 

Geplande data AED-reanimatie traning: 

Woe 10 januari +17 januari 2024             20:00-22:30     theorie + praktijk          min. 6 / max. 8 deelnemers

 

Geplande data herhalingslessen AED-reanimatie

9 januari 2024

18 januari 2024

23 januari 2024

 

Locatie

Willibrord Centrum

Hoofdstraat 78

5473AS Heeswijk-Dinther

 

Aanmelding

De contactpersonen van de betrokken organisaties in de werkgroepen van het Lokaal Sportakkoord inventariseren binnen de vereniging de interesse. Ze vragen bij de geïnteresseerden na op welke data zij wel /  niet beschikbaar zijn. De aanmeldingen en data inventarisatie wordt vervolgens gedeeld met combinatiefunctionaris Thomas van Nistelrooij via thomasvannistelrooij@filiosscholengroep.nl. In deze aanmelding staan de volgende gegevens:

·         Voor + achternaam deelnemer

·         Naam organisatie

·         Functie deelnemer in organisatie

·         Mailadres deelnemer

·         Telefoonnummer

 

Na communicatie met Thomas worden de aanmeldingen definitief gemaakt en ontvangen alle deelnemers vanuit hem een eerste officiële uitnodiging.

 

Algemene Voorwaarden

1.      De AED/reanimatie trainingen en herhalingslessen worden aangeboden in kader van het Lokaal Sportakkkoord. Men komt in aanmerking voor de training / herhalingsles als men een actieve vrijwilligersfunctie vervult bij een sportvereniging, gezondheidsorganisatie of KBO. 

2.      Aanmelden is enkel mogelijk via combinatiefunctionarissen van het Lokaal Sportakkoord. Dat wil zeggen dat bestuurders / contactpersonen van deelnemende organisatie de deelname onder hun vrijwilligers inventariseren en communiceren met Thomas van Nistelrooij (thomasvannistelrooij@filiosscholengroep.nl). Aanmeldingen die direct binnenkomen bij de EHBO vereniging komen niet in aanmerking voor het uitvoeringsbudget van het Lokaal Sportakkoord. 

3.      Tijdens deelname worden fysieke handelingen vereist waarmee u kunt aantonen het reanimeren te beheersen. U dient hiervoor te kunnen knielen en beschikken over voldoende conditie en kracht in uw armen om het reanimeren toe te passen. 

4.      Deelnemers dienen zowel het theorie als praktijk gedeelte te hebben gevolgd en met succes hebben volbracht om na afloop een certificaat in ontvangst te kunnen nemen. De opleidingsdocent is degene die dit toetst en zijn / haar beslissing is hierin bindend.

5.      Een training / herhalingsles kan doorgang vinden bij minimaal 6 deelnemers en maximaal 8 deelnemers.

6.      Per kern kunnen er maximaal 50 deelnemers deelnemen aan de trainingen. Hiervan zijn er maximaal 32 voor AED-reanimatie trainingen en 20 voor herhalingslessen. VOL = VOL. Deelnemers die zich later aanmelden komen op de wachtlijst. Indien er een plek vrij komt worden zij benaderd om alsnog deel te nemen.

7.      Bij verhindering dient een deelnemer zich 24 uur voorafgaand aan de training af te melden bij combinatiefunctionaris Thomas van Nistelrooij en betreffende EHBO vereniging. Indien een deelnemer zich later of helemaal niet afmeld worden de gemaakte kosten in rekening gebracht bij de betreffende organisatie waar deze persoon vrijwilliger is. Het betreft hier een bedrag van €15,00.

8.      Voor vrijwilligers bij sportverenigingen, gezondheidsorganisaties en KBO’s worden onkosten vergoedt vanuit het uitvoeringsbudget van het Lokaal Sportakkoord. Een van de thema’s is immers Vitaal Verenigingen, waarin de ambitie is om vrijwilligers te scholen en sportaanbieders toekomstbestendig te maken. 

9.      Commerciële organisatie die betrokken zijn bij het Lokaal Sportakkoord en creatieve / culturele organisaties kunnen deelnemen aan de trainingen of herhalingslessen, maar dienen zelf de onkosten te vergoeden. Voor vragen over de kosten kunt u contact opnemen via info@actiefbernheze.nl of combinatiefunctionaris Thomas via thomasvannistelrooij@filiosscholengroep.nl