Hoofdcontent

Hoogtepunten Lokaal Sportakkoord

De werkgroep van het Lokaal Sportakkoord zetten zich momenteel in om de volgende initiatieven te realiseren.

  • Fittesten voor 55+ in Heeswijk-Dinther (vervolg voorjaar 2023) en Heesch (voorjaar 2023)
  • Opstellen beleidsvisie voor langedurige samenwerking tussen sportaanbieders uit Heeswijk-Dinther met behulp van een procesbegeleider
  • Organisatie van Bernhezer Sportweek
  • Naschools beweegaanbod in Nistelrode

 

Sinds de ondertekening van het Lokaal Sportakkoord Bernheze in november 2020 zijn veel initiatieven gerealiseerd. De belangrijkste gerealiseerde initiatieven verdienen op deze pagina een mooie plek. En opsomming van alle andere initiatieven zijn te bekijken via de onderstaande buttons. 

 

AED-reanimatie trainingen - november 2022 t/m april 2023

In een samenwerking tussen sportaanbieders en EHBO Joh's Roncalli uit Heesch, EHBO Nistelrode en EHBO Vereniging St. Raphael uit Heeswijk-Dinther worden in het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 AED/reanimatie trainingen georganiseerd. Op verschillende trainingsavonden worden zo ongeveer 150 vrijwilligers uit Bernheze geschoold om te reanimeren en het gebruik van AED. 

 

Fittesten Heeswijk-DInther - 12 oktober 2022

Deze dag nemen 105 inwoners met de leeftijd van 55 jaar en ouder deel aan de fittestdagen. Het animo was groot, want er zijn ruim 300 aanmeldingen. 

 

Beweegtoestellen Boonakker Heesch - september 2022

Zaterdag 24 oktober 2022 werd de Fit & Fun Boulevard aan de Boonakker in Heesch officieel geopend door wethouder Marius Tielemans. Het is de tweede plek in Bernheze met beweegtoestellen waar jong en oud buiten kunnen sporten. Het initiatief ontstond in coronacrisis, waarna de ambitie ontstond om een plek te creëren waar lekker in de buitenlucht kan worden gesport en men ook nog eens sociale contacten kan leggen.

 

Bewegen op muziek voor 55+ in Nistelrode - september 2022

In oktober 2022 startte het bewegen op muziek voor 55+ in Nistelrode. Een goede opkomst, met 11 deelnemers tijdens de eerste les en 13 deelnemers bij de tweede les. 

 

Terugkombijeenkomst Lokaal Sportakkoord - 23 maart 2022

Met ruim 35 betrokken hebben we teruggekeken op het eerste jaar Sportakkoord Bernheze. Besloten is om verder te gaan werkgroepen per kern. Direct zijn er contacten gelegd en een eerste vergadering gepland. 

 

Beweegtoestellen Vorstenbosch - maart 2022

Vorstenbosch heeft als eerste kern van Bernheze beweegtoestellen. Op woensdag 2 maart 2022 worden deze feestelijk geopend door burgemeester Moorman. 

 

Omnivereniging Korloo, WHV en TCL - januari 2022

Drie sportverenigingen in Loosbroek gaan samen verder in de vorm van een omnivereniging. Begin april krijgen zij een procesbegeleider toegewezen. Uiteindelijk is de bedoeling dat op 01-07-2023 de omnivereiging een feit is. 

 

HVCH & MHCH Maatschappelijke en Sporief goed bezig - december 2021

In samenwerking met Rabobank en het Lokaal Sportakkoord slaan voetbalvereniging HVCH en hockeyclub MHC Heesch de handen ineen. Er wordt een samenwerking aangegaan waarbij ze samen inzetten op gezonde voeding op de club, kennisontwikkeling geleiding bijzondere jeugd, gerichte ledenwerving bij naschools beweegaanbod en participatie in Lokaal Sportakkoord. 

 

Actief Bernheze - oktober 2021

De website Actief Bernheze wordt gelanceerd om het Lokaal Sportakkoord Bernheze een boost te geven. Later dat jaar, in december, wordt Actief Bernheze ook zichtbaar op Facebook, Instagram en met behulp van een nieuwsbrief. 

 

Nationale Sportweek 2021 - september 2021

Tijdens de Nationale SPortweek 2021 dragen 11 sportaanbieders hun steentje bij aan het in beweging brengen van Bernheze. Het Lokaal Sportakkoord promoot in activiteiten in de Mooi Bernhezekrant. Ook DTV Nieuws pikt dit initaitief op en maakt hier een reportage over, welke te bekijken is via https://dtvnieuws.nl/nationale-sportweek  

 

Sponsoractie voor Silverfit Alois - april 2021

Basisschool Toermalijn-Delta, de Emmaus en de Kiem organiseren een sponsoractie voor zorgcentrum Heelwijk. Met het opgehaalde geld realiseren zij een Silverfit Alois, een soort  'WII voor ouderen' waarmee zij in beweging kunnen komen. DTV Nieuws maakte daarover de volgende reportage: https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/wii-voor-ouderen-beschikbaar-voor-bewoners-huize-heelwijk 

 

Onderteking Lokaal Sportakkoord - november 2020

Het Lokaal Sportakkoord wordt officieel ondertekend met behulp van een mooie video.

 

Ben je benieuwd naar alle hoogtepunten? Via de onderstaande buttons zijn deze per kalenderjaar terug te bekijken. 

Hoogtepunten 2020+2021

Hoogtepunten 2022

Hoogtepunten 2023